Pracując na olsztyńskim zamku park, który mam za oknem traktuję, jako najbliższe otocznie. W otoczeniu tym mają zajść duże zmiany. Wiosną ma zacząć się rewitalizacja parku, jednak już teraz trwają konsultacje społeczne w sprawie wycinania drzew. Zaciekawiony, które przyzamkowe drzewa idą pod topór (tak właściwie chciałem zobaczyć, jak drzewa do wycięcia oznaczono, bo moja wiedza o zieleni jest znikoma), poszedłem na spacer nad Łynę. Wracając wąskimi uliczkami starego miasta znalazłem się pod „Pozytywką”. Od razu moją uwagę zwrócił neon Browaru Kormoran. Pomyślałem sobie, prosty znak (neon oświetlający logo browaru), a doskonale charakteryzuje ludzkie potrzeby. Zaszedłem – miodne w zimowe popołudnie smakowało wspaniale…
Pomyślałem sobie piwo – drzewa (neon i wycinka)… i od razu przypomniał mi się dokument, z którym pracowałem. Pruski „patent” łączył w sobie wszystkie te elementy. Otóż Kamera wojskowa i Ekonomiczna dla Prus Wschodnich z dniem 1 stycznia 1793 roku zakazała stosowania jako informacji o wyszynku piwa wierzchołków świerków i sosen (tu nasz wątek wycinania drzew). Od tego dnia wprowadzono nowy znak (pierwszy neon?) – każdy kto chciał sprzedawać piwo miał posiadać tabliczkę z narysowanym „piwnym dzbanem”.
I tak oto spędziłem popołudnie: kierowany ciekawością o drzewa w parku – odbyłem spacer, a zwabiony neonem Kormorana – wypiłem kufel zacnego piwa. Niewyjaśnionym zostaje tylko, dlaczego musiał mi się przypomnieć ten „patent”. Pomyślałem może to jednak ciekawe i podzielę się tym z innymi.

Autor: Paweł Błażewicz

[transliteracja uwspółcześniająca pisownie]
PUBLICANDUM
Doświadczyło się nieprzyjemnie, iż Mieszczanini piwo warzący, Szynkarze i Karczmarze po Miastach i na Lądzie, do Jedlin, których dla Znaku przed Domami używają, większą częścią wierzchołki sosnowe lub jedlinowe biorą, przez co wielką Szkodę w Lasach drzewu młodemu czynią. Ażeby takowe złe używanie zniszczyć, tym, Zwyczaj Jedlin piwnych i gałązek ogółem, a raz za wszystkie razy zakazuje się tak, iż od roku 1793 miesiąca stycznia 1-go dnia, takowe znaki więcej potrzebowane być nie mają, owszem zamiast takowych Tabliczki, czyli wymalowane Piwne Dzbaneczki, jak znaki przed domami piwnemi i szynkowemi w miastach i po lądzie używane być mają, i rozkaz przyzwoity magistratom, powiatom i innych zwierzchnościom wydać się ma, tych u których po roku 1793 miesiąca stycznia 1-go dnia, zamiast teraz postanowionych znaków wywieszać się mających. Jedlini piwne i gałązki znalezione będą winami talorów 2 ukazać.
Signatum w Królewcu miesiąca sierpnia 14 dnia roku 1792.
Kamera Królewska Pruss Wschodnich Wojskowa i Ekonomiczna.