Projekty unijne

W związku z planowaniem prac zmierzających do zakupu i montażu nowej linii rozlewniczej piwa, Browar Kormoran Sp. z o.o. przedstawia wstępne zapytanie dotyczące specyfikacji nowej linii.

Przedstawione oferty będą służyły do szacowania wartości zamówienia oraz wybrania rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb Browaru. Przedstawione oferty mogą dotyczyć całej linii rozlewniczej lub jej poszczególnych elementów (triblok, etykieciarka, kartoniarka-pakowarka, paletyzator). Warunkiem jest zapewnienie płynnej pracy całego układu.

Oferty można składać pocztą na adres Browaru Kormoran lub mailowo biuro@browarkormoran.pl do dnia 28 lutego br.

Specyfikacja: pobierz plik .pdf


Przedsiębiorstwo Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował projekt pt. “Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Browar Kormoran”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1:  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie Browar Kormoran. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW w 2017 roku w miejscowości Olsztyn.
  • Wyprodukowanie 37,830 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2018 roku;
  • Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 13,16 ton/rok

Planowane efekty:

  • szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych- 13.16 CO2 roku
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- 37.83 MWhe/rok.

Wartość projektu – 280 940,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 193 800,00 zł

Dowodzik do kontroli!

Młodo wyglądasz... Musimy zweryfikować Twój wiek.
Czy masz już 18 lat???