Projekty unijne

Chmiel + nowa linia do rozlewu = nowe możliwości

Chmielowe żniwa 2019 powoli dobiegają końca. Z chmielnikowych żerdzi znikają kolejne odmiany, by w postaci świeżej szyszki, po wysuszeniu i obróbce trafić do warzonych w sezonie 2019-2020 piw. To szczególnie ważny dla piwowarów moment roku. Co prawda fundament surowców piwowarskich stanowi słód, ale to jednak chmiel budzi największe emocje. Dzieje się tak dlatego, że chmiel – jego jakość, charakterystyka, czy odmiana – decydują o charakterze piwa, często jego stylu, ale bardzo często także właściwościach.

Od dłuższego już czasu polskie odmiany chmielu – Marynkę, Sybillę, Lubelski, ale także Cascade PL – pozyskujemy wyłącznie z chmielnika należącego do Grzegorza Świątka, z Kłodnicy koło Wilkowa na Lubelszczyźnie. Ta długofalowa współpraca pozwala nam na zapewnienie najwyższej jakości surowców dla naszych piw, ale także na działania, które popularyzować będą polski chmiel oraz jego cenne właściwości.

Od kilku lat szczególną rolę chmielu w naszym rzemiośle podkreślaliśmy piwem do którego używaliśmy wyłącznie świeżych szyszek chmielu. Szyszki te w kilka godzin po zerwaniu z tyki trafiały do browarnianego kotła, by budować niezwykły aromat i smak piw „wet hop”. W ten sposób udało się nam zaoferować PLON Zielony – piwo, w którym prezentowaliśmy piękno polskiej odmiany Sybilla ora PL-US, w którym pokazywaliśmy jakie efekty dają chmiele amerykańskich odmian uprawianych w naszym kraju.

W tym roku – oddając cześć chmielom – chcemy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej wyjątkowej rośliny. Chmiel w piwie to nie tylko roślina, dzięki której możemy budować aromat i goryczkę w piwie. W chmielu znajduje się ponad 1000 różnych substancji chemicznych o zróżnicowanych właściwościach. Najcenniejszymi z nich wydają się biologicznie aktywne flawanoidy, których właściwości wykorzystywane są nawet w czasie terapii chorób układu krwionośnego, oddechowego, czy pokarmowego. Najcenniejszym z nich jest xantohumol, który jest udokumentowanym w badaniach przeciwutleniaczem wykazującym działania prewencyjne w zakresie nowotworów piersi, okrężnicy, jajnika, czy prostaty, ale także działa przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie. Niestety ten bardzo cenny przeciwutleniacz ulega szybkiemu rozkładowi zwłaszcza po rozlewie do opakowań, które dopuszczają do znacznego natlenienia piwa.

I w ten oto sposób doszło do wyjawienia powodów, dla których w naszym browarze doszło do zamontowania nowej linii do rozlewu. Rozlew, który w rozpoczął pracę na przełomie czerwca i lipca, wprowadził bardzo wysokie standardy dotyczące rozlewu piwa. Oznacza to, że wysoki standard rozlewu pozwala na zachowanie cennych flawanoidów – zwłaszcza xantohumolu – na dłużej i w ilościach znacznie wyższych niż dostępnych na rynku piwach.

Oczywiście nie chcemy przekonywać, że dzięki zawartości podwyższonego stężenia xantohumolu w naszych piwach staną się one lekarstwami. (Nie możemy jednak pominąć faktu, że sam xantohumol traktowany jest jako lecznicza substancja aktywna). Jednak dobroczynne właściwości obecności tej substancji w piwie pozostają bezsprzeczne i będziemy robić wszystko, by te cenne substancje w naszych piwach występowały w możliwie wysokich stężeniach.

Podwyższona zawartość xantohumolu odnotowana została w piwach, które swój debiut odnotowały wraz z montażem nowej linii. Są to: Kormoran Lekki – piwo dolnej fermentacji, 11 blg, 4,5% alk., o klasycznym pilsowym profilu oraz APA SESSION – piwo fermentacji górnej, 9 blg, 2,8% alk., sowicie chmielone mieszanką chmieli europejskich oraz amerykańskich. Jesteśmy przekonani, że obecność w piwach substancji, które korzystanie działają na organizm człowieka, powinna stanowić wyzwanie dla polskich browarów. Obiecujemy, że nie jest to nasze ostatnie słowo w tym kierunku…

Włączenie do oferty piw z wyższą niż rynkowa średnia zawartością xantohumolu było możliwe dzięki realizacji projektu: „Wdrożenie innowacji produktowej w wyniku implementacji prac B+R w przedsiębiorstwie Browar Kormoran Sp. z o.o.”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Komunikat 1

Przedsiębiorstwo Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w wyniku implementacji prac B+R w przedsiębiorstwie Browar Kormoran Sp. z o.o.”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 1: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.5: Nowoczesne firmy, poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu: 6 617 801,35 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 545 635.03 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Browar Kormoran Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji produktowej w oparciu o wyniki prac B+R. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki zakupowi i instalacji linii rozlewniczej do piwa. Linia rozlewnicza zapewni możliwość wdrożenia wyników prac B+R oraz ulepszenie dotychczas oferowanych produktów.

Planowane efekty:

Efektem działań projektowych będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej oraz poprawa jakości oferowanych produktów podnoszące ich konkurencyjność.

Komunikat 2

Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Dostosowanie procesu produkcyjnego w firmie Browar Kormoran Sp. z o.o. w celu odtworzenia tradycyjnych walorów oferowanych produktów”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 1: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.5: Nowoczesne firmy, poddziałanie: 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Wartość projektu: 1 135 889,63 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 662 140,54 PLN

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie procesu produkcyjnego w celu odtworzenia tradycyjnych walorów oferowanych produktów, a co za tym idzie projekt przyczyni się do wzmacniania konkurencyjności i poszerzenie możliwości z zakresie rozwoju produktów i usług.

Planowane efekty:

Rezultatem działań będzie wzrost innowacyjności przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Dzięki projektowi Browar Kormoran Sp. z o.o. poszerzy ofertę produktów bazujących na dziedzictwie gospodarczym regionu.

Komunikat 3

Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Działu Badawczo-Rozwojowego w firmie Browar Kormoran Sp. z o.o.”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 1: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.2: Innowacyjne firmy, poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1 258 176,70 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 699 900,00 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy Browar Kormoran Sp. z o.o. w wyniku działalności badawczo-rozwojowej od 2019 roku i podniesienie konkurencyjności opartej o B+R.

Planowane efekty:

Rezultatem działań będzie wsparcie aktywności B+R przedsiębiorstwa Browar Kormoran Sp. z o.o.

W związku z planowaniem prac zmierzających do zakupu i montażu nowej linii rozlewniczej piwa, Browar Kormoran Sp. z o.o. przedstawia wstępne zapytanie dotyczące specyfikacji nowej linii.

Przedstawione oferty będą służyły do szacowania wartości zamówienia oraz wybrania rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb Browaru. Przedstawione oferty mogą dotyczyć całej linii rozlewniczej lub jej poszczególnych elementów (triblok, etykieciarka, kartoniarka-pakowarka, paletyzator). Warunkiem jest zapewnienie płynnej pracy całego układu.

Oferty można składać pocztą na adres Browaru Kormoran lub mailowo biuro@browarkormoran.pl do dnia 28 lutego br.

Specyfikacja: pobierz plik .pdf

Przedsiębiorstwo Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował projekt pt. “Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Browar Kormoran”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1:  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie Browar Kormoran. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW w 2017 roku w miejscowości Olsztyn.
  • Wyprodukowanie 37,830 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2018 roku;
  • Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 13,16 ton/rok

Planowane efekty:

  • szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych- 13.16 CO2 roku
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- 37.83 MWhe/rok.

Wartość projektu – 280 940,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 193 800,00 zł

Dowodzik do kontroli!

Młodo wyglądasz...
Musimy zweryfikować Twój wiek.

Czy masz już 18 lat???