„STOP COVID-19. BEZPIECZNY BROWAR”, nr projektu: RPWM.01.03.05-28-0040/20

Beneficjent:
Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Projekt
„STOP COVID-19. BEZPIECZNY BROWAR”, nr projektu: RPWM.01.03.05-28-0040/20
Wartość projektu: 320894.93 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 218 335.49PLN
Cel projektu:
Celem projektu jest dostosowanie Browaru Kormoran Sp. o.o. do pracy w warunkach
epidemii COVID -19.
Planowane efekty:
Projekt polega na zakupie środków trwałych, które pozwolą Wnioskodawcy zachować
ciągłość i jednocześnie ułatwią prowadzenie działalności.
Niniejszy projekt będzie miał zatem wpływ na działalność Wnioskodawcy. Dzięki realizacji
projektu Wnioskodawca wprowadzi w swojej działalności gospodarczej szereg zmian
polegających na dostosowaniu warunków pracy do pracy w warunkach zagrożenia
epidemicznego.
Nieprzewidywalny rozwój wydarzeń związanych z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS CoV-2 wymusza na Wnioskodawcy podejmowanie działań zmierzających do
zapewnienia ciągłości pracy i utrzymania się na rynku w warunkach szczególnych, bez
narażania pracowników firmy, kontrahentów na negatywne skutki zarażenia się Covid – 19.
Okres realizacji:
03.12.2020-28.11.2022

Strona zawiera materiały przeznaczone dla osób pełnoletnich.

Czy masz ukończone 18 lat???