Bo każdy z nas jest 1 na 100 – zabawa z Browarem Kormoran

Równo tydzień temu rozlewaliśmy 1 na 100 Lite APA – nasze ultra lekkie żytnie APA. To piwo wyjątkowe, w którym z bardzo niskiego ekstraktu (6,5 Blg) uzyskaliśmy zaledwie 1% alkoholu. Dzięki temu możemy cieszyć się jego smakiem, gdy tylko przyjdzie nam ochota na piwo.
Przez ten tydzień piwo dotarło już do wszystkich zakątków kraju i czeka na sklepowych półkach, by je spróbować. Bardzo nas ciekawi jak Wam smakuje, ale także to w jakich okolicznościach je pijecie i co dla Was znaczy „1 na 100”.
Nasze piwo nazwaliśmy 1 na 100, bo jest wyjątkowe… jak każdy z nas. My w Browarze cieszymy się jego smakiem, gdy po dniu pracy chcemy odpocząć. Z chęcią pijemy je, gdy skończymy trening. Czasem po prostu gasimy nim pragnienie w czasie prac domowych, czy do wieczornego relaksu.
By poznać, czym dla najlepszych piwoszy na świecie jest 1 na 100 oraz jak można cieszyć się piwem proponujemy małą zabawę.
Pokażcie w jakich okolicznościach, z kim, przy jakiej okazji pijecie 1 na 100. Zróbcie zdjęcie, sobie, znajomym, okolicznościom w jakich je pijecie. Zdjęcie oznaczcie hashtagiem #1na100LiteAPA i opublikujcie na Facebook’u lub/i Instagramie. Autorzy zdjęć, które urzekną nasze jury otrzymają nagrodę – unikalną koszulkę 1 na 100!
Konkurs trwa do końca wakacji 🙂

REGULAMIN KONKURSU
„Bo każdy z nas jest 1 na 100”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Bo każdy z nas jest 1 na 100” zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie zdjęcia ilustrującego piwo 1 na 100 LiteAPA w okolicznościach do których wg Was najlepiej pasuje.

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu jest Browar Kormoran Sp. z o. o. mieszczący się przy ul. Sikorskiego 2 w Olsztynie kod pocztowy 10-054 („Organizator Konkursu”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu zwany także  „Sponsorem”.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami bądź określą się jako fani strony Browar Kormoran (adres URL: https://web.facebook.com/BrowarKormoran/) w tym serwisie oraz w serwisie Instagram  dla użytkowników, którzy obserwują profil @browar_kormoran

§ 4

Konkurs trwa od 25.05.2016 r. do 31.08.2016 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 25.05.2016 r. do 31.08.2016 r.  zamieszczą w serwisach Facebook lub Instagram zdjęcie wraz z opisem zawierającym hashtag #1na100LiteAPA.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również “Moderatorami”).
 2. Wybór najlepszych zdjęć zostanie dokonany przez 2-osobowe jury, wyznaczone przez Organizatora.
 3. Jury w drodze głosowania wybierze 20 prac spośród wszystkich zgłoszeń umieszczonych przez uczestników konkursu.

§ 9

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu
  • zamieścić w serwisie Facebook.com lub Instagram zdjęcie piwa 1 na 100 z Browaru Kormoran wraz z opisem zawierającym tag #1na100LiteAPA
 2. W Konkursie jury nagradza najciekawsze, jego zdaniem i najbardziej pomysłowe prace.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest publikacja zdjęcia w terminie od  25.05.2016 r. do  31.08.2016
 4. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić dowolną ilość zdjęć.
 5. Zgłoszenia można umieszczać na zasadach zgodnych z regulaminami serwisów Facebook.com i Instagram.
 6. Zamieszczając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie są jego własnością, a samo zdjęcie zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłoszenia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi nie później niż do 15.09.2016
 8. Wirtualna wystawa nagrodzonych prac będzie dostępna na stronie www.browarkormoran.pl oraz w serwisie Facebook.com/browarkormoran.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie nagrodami są koszulki t-shirt z nadrukiem 1 na 100.

§ 11

Uczestnik akceptując regulamin i biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do zgłoszonych zdjęć na potrzeby realizacji i promocji Konkursu na wszelkich znanych polach eksploatacji w szczególności do publikacji w internecie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie trwania Konkursu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie Browar Kormoran w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
 4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook czy Instagram ani z nim związany. W konsekwencji Uczestnik oświadcza, iż w pełni zwalnia serwis Facebook lub/i Instagram z odpowiedzialności w związku z udziałem w Konkursie oraz, iż przekazuje dane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook lub/i Instagram.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie browarkormoran.pl
 9. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Strona zawiera materiały przeznaczone dla osób pełnoletnich.

Czy masz ukończone 18 lat???